Укр   Pl   En   De

Wielowymiarowość otwiera nowy – multidyscyplinarny – sposób przekładu, który oprócz słów sięga także po dźwiękowe oraz wizualne formy. W ten sposób poezja, która wybrzmiewa w różnych językach, ma szansę nie stracić najważniejszych właściwości: rytmu, intonacji, pauz.

Na poziomie podświadomości – na poziomie dźwięków, zmysłów oraz dotyków – w rozdILovych chodzi o miłość i czułość, o wojnę, zapomnienie i śmierć, zmartwychwstanie we wspomnieniach, śmiech i ciszę, i raz jeszcze – o miłość i czułość.

Pomiędzy występami rozdILovI istnieją w przestrzeni wirtualnej, która naśladując metamorfozy dzieła stale dopełnia się nowymi tekstami, dźwiękami i obrazami. Strona działa jak wehikuł czasu, który pozwala prześledzić kolejne wcielenia projektu.

Można tu słuchać i oglądać nagrania z różnych sezonów, bawić się słowami, układać z wierszy coraz to nowsze historie, tworzyć pocztówki z fragmentów poezji oraz rysunków i dzielić się nimi z przyjaciółmi, stając się tym samym współtwórcą projektu.

UCZESTNICY:
Serhij Żadan
Pisarz, tłumacz, publicysta. Wielokrotnie nagradzany, zarówno w kraju jak i za granicą (nagrody Hermanna Lenza, Josepha Conrada, Berlin Brücke, „Angelus”, „Książka roku według BBC”). Przetłumaczył na język ukraiński dzieła Rilkego, Celana, Brechta, Miłosza. Twórczość Żadana stanowiła inspirację dla kompozycji muzycznych, spektakli, filmów oraz interdyscyplinarnych projektów w Ukrainie i za jej granicami.
Ola Mychajluk
Reżyserka, performerka. Autorka prac (wideopoezja, performance’y, instalacje) oraz projektów interdyscyplinarnych z udziałem najbardziej znanych ukraińskich pisarzy – „Albert albo Najwyższa forma kary”, „Niekończąca się podróż lub Eneida” z Jurijem Andruchowyczem, “rozdILovI” z Serhijem Żadanem.
Ołeksij Worsoba
Kompozytor, akordeonista, uczestnik licznych kooperacji artystycznych. Lider instrumentalnego trio PortMone, które zyskało uznanie ekspertów renomowanych wydawnictw muzycznych (w tym nagrody „Wilk stepowy”, Experty.by, Terapija.net) oraz publiczności festiwali międzynarodowych – od Portugalii po Iran.
Tomasz Sikora
Muzyk, filozof, menadzer kultury, producent. Od wielu lat lat czynnie zaangażowany w dialog i polsko-ukraińską wymianę kulturalną. Wraz z wrocławskim zespołem Karbido współpracujący z ukraińskimi artystami.
Serhij Pilavets, Iwano-Frankowsk
Artysta wideo, vidżej, założyciel VJ group CUBE. Pracuje z muzycznymi i teatralnymi projektami. Jego prace sztuki mediów wystawiane byli w galeriach sztuki współczesnej Ukrainy, Polski i Niemiec. W tym projekcie tworzył wizualizację i efekty specjalne.
A TAKŻE:
Wład Krejmer
— uczestniczył w projekcie w latach 2014-2017 jako muzyk (dwina, zwukowyj oliwec, radiopryjmacz) oraz jako realizator dźwięku (kompilacja albumu „Szczęścia nie ominiesz”).
Andrea Maria Handler / Wiedeń
— tancerka, gra główną rolę w drugiej części dzieła
Myrosława Haniuszkina i Tetiana Manziuk, agencja „ArtPole” / Kijów
— zapewniają kompleksowe wsparcie organizacyjne oraz ideowe
Mykoła Karabinowycz / Odessa
— stworzył wizualizację sezonu 2014 oraz wideo do pierwszej interaktywnej wersji
Natalia Perczyszena / Kijów
— zajmuje się dźwiękiem, światłem, projekcjami wideo i montażem
Przełożyli Michał Petryk, Adam Pomorski, Jacek Podsiadło